Europejskie Ubezpieczenie Zdrowotne

Ubezpieczenie długoterminowe dla obywateli EU poza granicami kraju na całym świecie. Jeżeli przyjechałeś na jakiś czas do Niemiec w celu pracy, np. budowlanej, ubezpiecz się już dziś w europejskim ubezpieczeniu długoterminowym CareConcept już od 81€ w miesiącu! Minimalny okres ubezpieczenia wynosi 6 miesięcy. Maksymalny okres umowy na pobyt w Niemczech trwa 5 lat (od daty zameldowania), łącznie ze wszystkimi przedłużeniami. Poza Niemcami, podczas pobytu za granicą, max. do wieku 75 roku życia tak często, jak o to będzie wnioskowane.

Europejskie Ubezpieczenie Zdrowotne

Minimalny okres ubezpieczenia wynosi 6 miesięcy. Maksymalny okres umowy na pobyt w Niemczech trwa 5 lat (od daty zameldowania), łącznie ze wszystkimi przedłużeniami. Poza Niemcami, podczas pobytu za granicą, max. do wieku 75 roku życia tak często, jak o to będzie wnioskowane.

Po wygaśnięciu ubezpieczenia „Expatriate” ubezpieczony jest uprawniony do zawarcia pełnego ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech w firmie HanseMerkur Krankenversicherung AG w taryfie „mini“ w następujących przypadkach:

  • Przy stałym osiedleniu się w Niemczech lub przerwaniu możliwości ubezpieczenia na podstawie § 195 (3) VVG;
  • W Przypadku ostatecznego powrotu ubezpieczonego z obywatelstwem niemieckim z zagranicy do Niemiec

 

Pytania i odpowiedzi o ubezpieczeniu Care Concept:

Kto może się ubezpieczyć:

Osoby z miejscem zamieszkania w Republice Federalnej Niemiec, Austrii, krajach Unii Europejskiej, państwach członkowskich układu Schengen, Szwajcarii i Liechtensteinie, które przebywają za granicą na całym świecie. Osoby z miejscem zamieszkania za granicą na całym świecie przy pobycie w Republice Federalnej Niemiec, Austrii, krajach Unii Europejskiej, państwach członkowskich układu Schengen, Szwajcarii i Liechtensteinie. Osoby z miejscem zamieszkania w Republice Federalnej Niemiec, Austrii, krajach Unii Europejskiej, państwach członkowskich układu Schengen, Szwajcarii i Liechtensteinie, przy pobycie za granicą w wyżej wymienionych krajach

Jaki zakres obejmuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje leczenie za granicą na całym świecie. Jako zagranica rozumiane są wszystkie kraje na całym świecie, – za wyjątkiem terytoriów państw, których obywatelstwo osoba ubezpieczona posiada oraz/lub terytorium państwa, w którym ma miejsce stałego zamieszkania przed rozpoczęciem podróży.

W jakim wieku można się ubezpieczyć?

Umowa musi rozpocząć się przed ukończeniem 75 roku życia (75 urodziny). Umowa kończy się najpóźniej wraz z ukończeniem 80 roku życia (80 urodziny).

Jaki jest czas trwania ubezpieczenia?

Minimalny okres ubezpieczeniowy wynosi 6 miesięcy. Najdłuższy okres ubezpieczenia dla pobytu w Republice Federalnej Niemiec wynosi 5 lat. Ponadto w przypadku umowy z zakresem obowiązywania poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec do ukończenia 75 roku życia można dowolnie często zgłaszać wniosek o przedłużenie ubezpieczenia o maksymalnie 5 kolejnych lat.

Co dokładnie obejmuje to ubezpieczenie?

Care Concept

 

Ile wynosi składka?

 

care concept ceny

 

Jesteś zainteresowany ubezpieczeniem? Wypełnij wniosek poniżej lub z załącznika tutaj! Odeślij go na info@urbanfinance24.de

Ubezpieczenie zdrowotne

Wniosek o ubezpieczenie zdrowotne Care Concept
Tutaj wpisz dokładny adres niemiecki do korespondencji
Wpisz datę, od kiedz chcesz być ubezpieczony/a
Napisz tutaj, do kiedy ma trwać ubezpieczenie (UWAGA: minimum 6 miesięcy, maksymalnie 5 lat)
Tutaj opisz dokładniej czym się zajmujesz
Wpisz tutaj swój wzrost (cm)
Wpisz tutaj swoją wagę (kg)
raka, guza, choroby Alzheimera, chorób serca lub krążenia, kręgosłupa, kości lub stawów, hemofilii, cukrzycy, zawału serca, udaru, stwardnienia rozsianego, chorób nerek / pęcherza moczowego / wątroby¬, epilepsji, gruźlicy, choroby Parkinsona, choroby tropikalnej (np. malaria)?
Wpisz Imię oraz nazwisko
Zaznacz, na którą taryfę się decydujesz?
Wybierz, jaki wkład własny ma mieć Twoja taryfa.
Tutaj możesz zamieścić pliki
Podpisz umowę myszką bądź palcem na tablecie czy smartphonie

Brauchen Sie Hilfe? Schreiben Sie uns eine Email Napisz do nas teraz!

← Voriger Schritt

Thanks for contacting us. We'll get back to you as soon as we can.

Bitte geben Sie einen Namen, eine gültige Emailadresse sowie Ihre Frage ein.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Verlauf löschen