Ubezpieczenie Auta w Niemczech

29.08.2016

Ubezpieczenie samochodowe w Niemczech (Autoversicherung, Kfz-Versicherung)

 

Rodzaje ubezpieczeń samochodowych

Jeśli chcesz zarejestrować samochód w Niemczech potrzebujesz ubezpieczenie OC, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (Kraftfahrzeugversicherung, w skrócie Kfz-Haftpflichtversicherung).
Kfz-Haftpflichtversicherung jest powszechnie obowiązkowe i gwarantuje Ci pokrycie szkód wyrządzonych Twoim pojazdem innym uczestnikom ruchu.

Dodatkowo do powszechnie obowiązkowego Kfz-Versicherung można dokupić Kaskoversicherung (pol. ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie AC), które dodatkowo gwarantuje nam odszkodowanie w przypadku powstania szkód w naszym pojeździe.

Wyróżnia się Vollkaskoversicherung (pol. pełne ubezpieczenie AC) oraz Teilkaskoversicherung (pol. częściowe ubezpieczenie AC). W przypadku posiadania Teilkaskoverischerung jest, jak sama nazwa wskazuje, częściowym ubezpieczeniem autocasco, a więc nie wszstkie szkody w naszym pojeździe powstałe z naszej winy zostaną zrekompensowane.

Cena za ubezpieczenia pojazdu w Niemczech

Cena za ubezpieczenie auta w Niemczech zależna jest od różnych czynników. Należy wziąć pod uwagę, jak długo posiamy już prawo jazdy oraz jak długą praktykę mamy w prowadzeniu auta. Ponieważ posiadanie prawa jazdy nie wskazuje automatycznie na praktykę w prowadzeniu samochodu, doświadczenie to musiałoby zostać udokumentowane poprzez przedłożenie dokumentów stwierdzających wcześniejsze zarejestrowanie oraz długość posiadania pojazdu na własne nazwisko. Istatną rolę odgrywają tu zniżki ubezpieczeniowe, które stanowią o bezwypadkowej jeździe (Schadenfreiheitsklasse). Ubezpieczenie jest tym droższe, im mniej doświadczenia w prowadzeniu samochodów możemy udokumentować oraz  im mniej mamy zniżek ubezpieczeniowych za bezszkodową jazdę.
Początkujący kierowcy muszą zapłacić automatycznie większą składkę ubezpieczeniową, gdyż ryzyko spowodowania przez nich wypadku jest większe niż u innych ubezpieczonych.

Oprócz zakresu świadczeń ubezpieczalni wysokość składki zależy od rodzaju samochodu. Na podstawie danych o częstotliwości wypadków i regionu, każdego roku sporządzona jest lista klasyfikująca każdy model samochodu. Lista ta stanowi póżniej podstawę do naliczania składek.

Im częściej dany model uczestniczył w wypadku, tym większa nań składka ubezpieczeniowa. Statystycznie do większej ilości wypadków dochodzi w dużych miastach niż w małych miasteczkach, miescinach i wsiach, dlatego tam składki ubezpieczeniowe także są wyższe.

Istotnymi informacjami dla Kaskoversicherung są ponadto aktualne dane na temat częstotliwości kradzieży oraz włamań do danego typu pojazdu. Wynika z tego, że większą składkę na Kaskoversicherung zapłacimy za samochody luksusowe, gdyż statystycznie są częściej okradane niż inne.

Dlatego przed kupnem auta i chęcią zarejestrowania go w Niemczech, sporządź dokładną analizę kosztów jego utrzymania. W kalkulacji składki ubezpieczeniowej pomoże Ci poniższy kalkulator kosztów, który uwzględnia następujące dane: model samochodu, zniżki ubezpieczeniowe oraz miasto, w którym chcemy zarejestrować pojazd.

KALKULATOR UBEZPIECZENIOWY – UBEZPIECZENIE POJAZDU

 

Klik

Diese Seite teilen

  

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Brauchen Sie Hilfe? Schreiben Sie uns eine Email Napisz do nas teraz!

← Voriger Schritt

Thanks for contacting us. We'll get back to you as soon as we can.

Bitte geben Sie einen Namen, eine gültige Emailadresse sowie Ihre Frage ein.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Verlauf löschen