Firmowe ubezpieczenie OC w Niemczech

Firmowe ubezpieczenie OC w Niemczech zabezpiecza firmę przed finansowymi konsekwencjami błędów wynikających z niewłaściwego wykonania kontraktu bądź spowodowania szkód osobom trzecim. Ubezpieczenie przejmuje również funkcję adwokata, gdyż szkody, które nie są z winy ubezpieczonego, zostaną...

Czytaj więcej