Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech już od 78€ miesięcznie bez nadpłacania składek wstecz. Od dziś to możliwe na stronie UrbanFinance24.de.

„Care Expatriate” od Hanse Merkur umożliwia ubezpieczenie się w niższej cenie dla osób przyjezdnych z zagranicy do Niemiec (nie podejmujące pracy na zatrudnieniu czy Gewerbie) na czas określony od 6 miesięcy do 5 lat.

 

Pytania i odpowiedzi o ubezpieczeniu Care Concept:

Kto może się ubezpieczyć:

Osoby z miejscem zamieszkania w Republice Federalnej Niemiec, Austrii, krajach Unii Europejskiej, państwach członkowskich układu Schengen, Szwajcarii i Liechtensteinie, które przebywają za granicą na całym świecie. Osoby z miejscem zamieszkania za granicą na całym świecie przy pobycie w Republice Federalnej Niemiec, Austrii, krajach Unii Europejskiej, państwach członkowskich układu Schengen, Szwajcarii i Liechtensteinie. Osoby z miejscem zamieszkania w Republice Federalnej Niemiec, Austrii, krajach Unii Europejskiej, państwach członkowskich układu Schengen, Szwajcarii i Liechtensteinie, przy pobycie za granicą w wyżej wymienionych krajach

Jaki zakres obejmuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje leczenie za granicą na całym świecie. Jako zagranica rozumiane są wszystkie kraje na całym świecie, – za wyjątkiem terytoriów państw, których obywatelstwo osoba ubezpieczona posiada oraz/lub terytorium państwa, w którym ma miejsce stałego zamieszkania przed rozpoczęciem podróży.

W jakim wieku można się ubezpieczyć?

Umowa musi rozpocząć się przed ukończeniem 75 roku życia (75 urodziny). Umowa kończy się najpóźniej wraz z ukończeniem 80 roku życia (80 urodziny).

Jaki jest czas trwania ubezpieczenia?

Minimalny okres ubezpieczeniowy wynosi 6 miesięcy. Najdłuższy okres ubezpieczenia dla pobytu w Republice Federalnej Niemiec wynosi 5 lat. Ponadto w przypadku umowy z zakresem obowiązywania poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec do ukończenia 75 roku życia można dowolnie często zgłaszać wniosek o przedłużenie ubezpieczenia o maksymalnie 5 kolejnych lat.

Co dokładnie obejmuje to ubezpieczenie?

Care Concept

Więcej informacji otrzymasz na stronie Care Concept: Klik

Zgłoś się do nas i wypełnimy dla Ciebie wniosek!

Przeczytaj artykuł o całym systemie ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech: Klik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola zaznaczone są *